Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
  • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Skontaktuj się z nami!