Odszkodowania i zadośćuczynienie

  • komunikacyjne,
  • za błędy medyczne,
  • wynikające z umów cywilnoprawnych,
  • związane z działalnością administracji publicznej,
  • od osób pełniących funkcje w organach  spółek handlowych,
  • związane ze stosunkiem pracy,
  • za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny,
  • inne związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

Skontaktuj się z nami!