O kancelarii

Polityka cookies

W myśl obowiązujących regulacji prawnych, należy wiedzieć czym są pliki „cookies”

Pliki cookie („ciasteczka”) to informacje zapisywane przez witrynę na urządzeniu użytkownika w folderze przeglądarki, do późniejszego odczytania.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do „targetowania”
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików „cookies”
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie (w najpopularniejszych przeglądarkach www) można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez https://kancelariabydgoszcz.eu wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi  korzystanie z usług oferowanych  przez stronę internetową www.kancelariabydgoszcz.eu. W celu świadczenia dla użytkowników różnorodnych usług elektronicznie na stronach www.kancelariabydgoszcz.eu, możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze nazwa.pl. Dostęp do bazy posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją tych danych. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Ponadto jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe www.kancelariabydgoszcz.eu może w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Edycja, weryfikacja oraz usuwanie danych
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
Jako wydawca – www.kancelariabydgoszcz.eu nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Obsługa „cookies”
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer nazwa.pl  na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych usług www.kancelariabydgoszcz.eu. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy usługami www.kancelariabydgoszcz.eu a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług www.kancelariabydgoszcz.eu. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie www.kancelariabydgoszcz.eu.

Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Linki wychodzące
Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na naszych stronach linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych na www.kancelariabydgoszcz.eu i w produktach przez nią administrowanych.

Polityka prywatności
Ochrona prywatności jest kluczowym  zagadnieniem w dobie ówczesnego rozwoju Internetu i związanego z nim e-handlu. Uczestniczymy w inicjatywach i programach mających na celu wytworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

Zmiany w polityce ochrony prywatności
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszych produktów internetowych będą wpływać na zmiany w polityce ochrony prywatności. O zmianach poinformujemy bezzwłocznie wszystkich użytkowników naszych serwisów.

Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z www.kancelariabydgoszcz.eu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres e-mail: buiro@kancelariabydgoszcz.eu.

Skontaktuj się z nami!