Prawo konsumenckie

  • analiza umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych przed i sądowych z zakresu usług: handlowych, komisowych, turystycznych, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurierskich, telekomunikacyjnych, monterskich, budowlanych oraz serwisowych.
Kancelaria świadczy także pomoc prawną osobom prywatnym dochodzącym roszczeń reklamacyjnych wobec:
  • sprzedawców komisowych samochodów (w tym także zakupu od osób prywatnych),
  • deweloperów,
  • wykonawców usług remontowo-budowlanych i stolarskich,
  • biur podróży.
  • z tytułu nienależytego (wadliwego) wykonania umowy (dzieła) lub sprzedaży niezgodnego z umową (wadliwego) pojazdu.

Skontaktuj się z nami!