Obsługa wierzytelności

  • windykacja polubowna,
  • windykacja sądowa,
  • windykacja egzekucyjna,
  • monitoring należności,
  • prowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie i zawarcie ugody,
  • kontaktowanie się z dłużnikiem celem wyegzekwowania należności,

Skontaktuj się z nami!