Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, obejmując wszelkie aspekty jej działalności. Doradzamy naszym klientom w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego. Dokonujemy analizy i sporządzamy umowy handlowe oraz opinie prawne. Doradzamy naszym klientom przy zakładaniu firm oraz przekształcaniu formuły ich działania.

Oferujemy pomoc prawną w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów powstałych w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców. Reprezentujemy swoich Klientów na etapie postępowań mediacyjnych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, przed organami i sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz w ramach postępowań polubownych i arbitrażowych.

Prawo handlowe »

Prawo pracy »

Prawo administracyjne »

Obsługa wierzytelności »

 

Skontaktuj się z nami!