Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw kanonicznych, w szczególności spraw w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństw, potocznie nazywanymi rozwodami kościelnymi. Pojęcie rozwodu kościelnego jest pojęciem błędnym albowiem małżeństwo, w myśl nauki kościoła, jest nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, toteż ze swej istoty nie podlega ono rozwiązaniu. Istotą procesu w sprawie stwierdzenia nieważności jest ustalenie czy zachodzą okoliczności, aby uznać, że małżeństwo w ogóle nie zaistniało.

Specjaliści w zakresie prawa kanonicznego, reprezentują w toku postępowania przed Sądem Kościelnym zarówno stronę powodową, która inicjuje postępowanie poprzez sporządzenie i złożenie skargi powodowej, jak i stronę pozwaną. Występujący w imieniu Państwa Adwokaci mogą reprezentować Państwa na każdym etapie postępowania, także przy czynnościach, w których udział strony jest niedopuszczalnym.

Wybierając ofertę naszej Kancelarii macie Państwo pewność, że korzystacie z usług Adwokatów legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami, co daje gwarancję rzetelnego prowadzenia Państwa sprawy.

Skontaktuj się z nami!