Prawo administracyjne:

  • doradztwo w zakresie zezwoleń, koncesji i licencji,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
  • reprezentacja przed organami podatkowymi,
  • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
  • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Skontaktuj się z nami!