Windykacja należności

Płynność finansowa każdego przedsiębiorstwa zależy od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. Kancelaria oferuje usługi w zakresie form zabezpieczania wierzytelności już na etapie zawierania umów jak również skuteczną windykację należności przez doświadczony zespół radców prawnych.
  • W ramach windykacji należności oferujemy Państwu:
  • prowadzenie z dłużnikami negocjacji przedsądowych,
  • zabezpieczenie roszczeń przed wszczęciem postępowania,
  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • sporządzanie porozumień w zakresie spłaty zadłużenia,
  • prowadzenie spraw o zapłatę w trybie elektronicznego postępowania upominawczego,
  • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • opracowanie wniosków egzekucyjnych,
  • przygotowanie pozwów przeciwko członkom zarządu spółki w sytuacji gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Skontaktuj się z nami!