Prawo administracyjne

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentacja przed Urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi i budowlanymi;
  • sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
  • Sporządzanie pism, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej i państwowej;  skarg do WSA i skarg kasacyjnych,
  • prawo budowlane obejmujące czynności administracyjne związane z procesem inwestycyjnym, w tym uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń, zaświadczeń, koncesji, licencji i innych zgód administracyjnych.

Skontaktuj się z nami!