Prawo gospodarcze

  • Obsługa projektów z zakresu prawa spółek, w tym opracowywanie umów wszelkiego typu spółek, fundacji, stowarzyszeń, przygotowywanie i negocjowanie umów prowadzących do zmian podmiotowych w spółkach, transakcji podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów, przekształcenia spółek, ich łączenia oraz podziału,
  • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych, oraz zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń,
  • badanie stanu prawnego spółek lub przedsiębiorstw (raporty due diligence).

Skontaktuj się z nami!