Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy;
  • postępowanie w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych w postępowaniu sądowym.

Skontaktuj się z nami!