Prawo handlowe:

  • bieżąca obsługa korporacyjna, a w szczególności przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • pomoc przy czynnościach związanych z tworzeniem i likwidacją spółek handlowych;
  • prowadzenie postępowań przeciwko obecnym i byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce lub jej wierzycielom;

Skontaktuj się z nami!